Galleri 1

Nan von Rummelhoff

Galleri 

Att göra en tavla......eller flera? :)

1

Galleri 1 är mitt första galleri som innehåller många av mina tidiga alster.

Många verk är expressionistiska och är från en mycket svår tid i mitt liv.

Den tiden är förbi men mina målningar här i Galleri 1 får ändå finnas kvar eftersom de tillhör min historia.Vissa av målningarna förstoras vid klick på bilden

Målningarna är 90x90 cm med några undantag. Målningen Life Sucks nedan består av 9 st 30x30 cm

 Life Sucks 2013

1984

° FUCK  LIFE              

 and


° DOMINICANA   2004   

in spotlights    

2000

  Time To Go  2013 

1983

2001

  Heart goes Bubbles 2013 

1984

  Fireworks  2013                   3x90x90   

1994

Back on track :)

See you folks!


Nan von Rummelhoff

Nan von Rummelhoff        InNOVAtiva RUM InRedning & Design NvR        nan@innovativarum.se

Nan von Rummelhoff         InNOVAtiva RUM InRed & Design NvR        nan@innovativarum.se