Håkan

RTVD - Skriv på vår namninsamling - för hjälp i livets slutskede...


RTVD, vilka är vi? / Vi vet att döden en gång når oss och att några tusen personer varje år då plågas svårt. I onödan. RTVD anser att det inte behöver vara så, om vi får förändrade anvisningar beträffande hjälp vid livets slut. Vi tror på palliativ vård men också på dödshjälp för de som vill välja själva. - Bli medlem i RTVD - kanske för din egen skull men också för andra som kommer att plågas i samband med döden! 

ALMEDALEN - RTVD anordnade tre seminarier i juli 2019. - Se dessa via YouTube här nedan! 

En namninsamling för dödshjälp pågår på nätet! Läs vår petition i länken nedan - skriv på ditt namn (du kan även vara anonym) och skicka helst vidare till e-postadresser till dina vänner o bekanta! Stort tack! -  Alla kan skriva på - inte bara medlemmar i RTVD! 

http://www.skrivunder.com/dodshjalp


Vår förlovning i Agulhas Sydafrika 1994

Håkan 1 juni 1950 - 20 januari 2012

Sov gott min älskade

I första hand vill jag förstås visa och förmedla mina målningar. Men självklart blir det svårt, rent av omöjligt att lämna Håkan utanför. Mina målningar är ju sprungna ur mina upplevelser från  håkans sjukdom och död.

Jag och han, vi två, levde i en fantastisk kärlek för varandra där vår framtid att "självklart" åldras tillsammans grusades av en aggressiv sjukdom som brutalt bröt ner Håkans lillhjärna.

Hänsynslöst fick håkan känna, att en efter en av hans förmågor slogs i spillror. En efter en av det som var hans identitet, hans möjligheter och tidigare självklarheter -  hans rätt att få  vara  en stark viril man, frisk pappa  farfar och morfar, svärfar, vän, kollega, fixa, hamra, bygga, köra,prata,svälja, kissa. gå, springa, simma, cykla,tjoa. dansa -

allt. Försvann. med tiden. 10 år.

allt - utom  hans intellekt. Håkan var fullt medveten om vad han miste.

Håkan ordnade och planerade under flera år för att ha sin möjlighet att själv få bestämma när det var dags för honom att få gå

och det innan han blev så rörelsehindrad att han inte skulle kunna genomföra sin plan.

Han hade hela mitt stöd trots att det var en omänsklig vetskap att bära.

vi som var nära, vet hur mycket det hade betytt för Håkan att kunna få professionell omsorg och stöd att få somna in vid en tid han själv kunde få  besluta om.

För mig som fanns vid hans sida, hade det betytt att få slippa ett mycket tungt ok att bära själv och sedan det svåra ensamma traumat som kom efter Håkans självmord.

Så annorlunda det kunnat få vara, även för mig, att få luta sig mot och lämna över till läkare som tog vid.

Forskning, utveckling inom sjukvård går ständigt framåt.

Vad är humant - hur långt kan/får vi gå? Får man klona? Får vi använda oss av aborterade foster? nya forskningsresultat sker hela tiden och det finns hopp om nya mediciner och att genomföra nya slags transplantationer som räddar liv.

Men.

vem räddar den sjuke att få bestämma själv om sin död?

Själv få besluta om sin död på ett värdigt sätt när allt hopp faktiskt är ute.

Få ett humant slut utan plågor en bestämd speciell dag. Då säger Sverige nej.


EUTHANASIA

Ja

till en god död


Nan

Ögat 2014

Beslutet ° I Stormens Öga

The Eye

The Decision ° In the Eye of the StormCopyright © All Rights Reserved